Önceki Ayet Sonraki Ayet  
38. Sûre Sâd/11

 جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ

  Cundun mâ hunâlike mehzûmun minel ahzâb(ahzâbi).

Kelime Karşılaştırma
cundun : ordu, ordular
: olan şey
hunâlike : burada
mehzûmun : hezimete uğramış, bozguna uğratılmış
min el ahzâbi : hiziplerden, fırkalardan
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Onlar, çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Bir ordudur onlar ki bölük bölük toplanmış ve buracıkta bozguna uğrayacaklar.

 Abdullah Parlıyan = Bunu yapmaları şöyle dursun, onlar birtakım döküntü bölüklerden oluşup buracıkta bozguna uğratılacak bozuk bir ordu!

 Adem Uğur = (Onlar) Şurada bozguna uğratılacak derme çatma bir ordudur.

 Ahmed Hulusi = Onlar, inkâr fikrinde birleşenlerden arta kalmış, hezimete uğratılmış bir ordudur.

 Ahmet Tekin = Onlar, işte şurada, mü’minler karşısında müttefik birliklerden meydana gelen, bozguna uğramış askerî erkân ve ordulardır.

 Ahmet Varol = Onlar burada (çeşitli) fırkalardan oluşan bozguna uğratılmış bir ordudur.

 Ali Bulaç = Onlar, burada (çeşitli) fırkalardan olma bozguna uğratılmış bir ordu(durlar).

 Ali Fikri Yavuz = Onlar, burada (yakında) mağlub edilecek muhtelif partilerden ibaret bozuk düzen bir ordudur.

 Ali Ünal = Aslında onlar, hesaba katılmaya değmez, şuracıkta yenilmeye mahkûm bölük–pörçük döküntü bir güruhtur.

 Bayraktar Bayraklı = Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş, şimdiden mağlub edilmeye mahküm bir ordudur.

 Bekir Sadak = Onlar burada takim takim bozguna ugramis perisan bir ordudur.

 Celal Yıldırım = Onlar burada bir araya gelmiş fakat bozguna uğrayacak kırıkdökük bir ordu..

 Cemal Külünkoğlu = Onlar, burada (yakında) bozguna uğratılacak muhtelif, döküntü gruplardan oluşmuş derme çatma bir ordudur.

 Diyanet İşleri (eski) = Onlar burada takım takım bozguna uğramış perişan bir ordudur.

 Diyanet Vakfi = Onlar, çeşitli guruplardan oluşmuş bir ordudur; işte şurada bozguna uğratılacaklardır.

 Edip Yüksel = Aksine onlar parti parti yenilgiye uğramış bir ordudur.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Onlar burada Ahzab döküntüsünden (muhtelif partilerden) bozuk bir ordu

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Onlar burada hiziplerin döküntülerinden kalma bozuk (muhtelif partilerden bozguna uğramış) bir ordudur.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Onlar burada çeşitli partilerden (gruplardan) bozguna uğramış bir ordudur.

 Gültekin Onan = Onlar burada (çeşitli) fırkalardan olma bozguna uğratılmış bir ordu(durlar).

 Harun Yıldırım = Onlar, çeşitli guruplardan oluşmuş bir ordudur; işte şurada bozguna uğratılacaklardır.

 Hasan Basri Çantay = (Onlar) derme çatma partilerden (mürekkeb) öyle bir ordudur ki işte şurada hezimete uğratılmış (lar) dır.

 Hayrat Neşriyat = (Onlar, peygamberlerine karşı gelen) topluluklardan (oluşmuş), işte şurada(Mekke’de) bozguna uğratılmış (olacak) derme çatma bir ordudur.

 İbni Kesir = Onlar, burada derme çatma gruplardan olma bozguna uğratılmış bir ordudur.

 Kadri Çelik = (Onlar o gün) Orada, çeşitli gruplardan (müttefik güçlerden), bozguna uğratılmış ufacık bir ordu (olacaktır).

 Muhammed Esed = (Fakat) işte bütün insanlar, ne kadar (sıkı şekilde) bir araya gelmiş olsalar da (hakikati kabule yanaşmazlarsa) yenilmeye mahkum olurlar.

 Mustafa İslamoğlu = Onlar, bozguna uğramış müttefiklerin döküntülerinden oluşmuş (başıbozuklar) ordusu...

 Ömer Nasuhi Bilmen = (11-12) Onlar burada muhtelif tâifelerden inhizama uğramış bir ordudur. Onlardan evvel Nûh kavmi ve Âd ve demir kazıklar sahibi olan Fir'avun (peygamberleri) tekzîp etmişti.

 Ömer Öngüt = Onlar değişik gruplardan ibaret bir ordudur. İşte şurada hezimete uğratılacaklardır.

 Şaban Piriş = Değişik gruplardan meydana gelmiş ordu, işte şurada bozguna uğratılacaktır.

 Sadık Türkmen = Onlar burada bozguna uğratılmış/uğrayacak, derme çatma gruplardan oluşmuş bir ordudur.

 Seyyid Kutub = Onlar derme çatma hiziplerden meydana gelmiş ordudur ki, işte şurada bozguna uğratılmışlardır.

 Suat Yıldırım = Bunu yapmaları şöyle dursun, onlar birtakım döküntü bölüklerden oluşup buracıkta bozguna uğratılacak bozuk bir ordu!

 Süleyman Ateş = (Onlar) Şurada bozguna uğratılacak derme çatma bir ordudur.

 Tefhim-ul Kuran = Onlar, burada, (çeşitli) fırkalardan olma bozguna uğratılmış bir ordu(durlar).

 Ümit Şimşek = Nihayet onlar da çeşitli topluluklardan, şuracıkta bozguna uğrayacak bir ordu döküntüsüdür.

 Yaşar Nuri Öztürk = Kabilelerden oluşmuş, sözüm ona bir ordudur bu; şurada bozguna uğratılacaktır.

 İskender Ali Mihr = (Onlar) burada hezimete uğramış olan fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur.

 İlyas Yorulmaz = Bulundukları yerde, bir araya gelmiş yenilmez orduları mı var?