Sonraki Ayet  
İnsan . Ayet Kelime Karşılaştırması

 هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا

  Hel etâ alâl insâni hînun mined dehri lem yekun şey’en mezkûrâ(mezkûran).

Kelime Karşılaştırma
hel : mi
etâ : geldi, geçti
alâ : üzerinden
el insâni : insan
hînun : sınırsız vakit
min : den, dan
ed dehri : uzun bir süre, uzun bir zaman
lem yekun : henüz olmadı, değil
şey’en : bir şey
mezkûren : zikredilen, anılan
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Gerçekten de insana, zamânın bir çağı gelmişti ki anılır bir şey bile değildi insan.

 Abdullah Parlıyan = İnsanın tarih sahnesinde görünmesinden önceki dönem, insan henüz anılır birşey değildi.

 Adem Uğur = İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?

 Ahmed Hulusi = Dehr'de insanın anılmadığı bir süreç yok muydu?

 Ahmet Tekin = Adı, sanı anılan, tanınan, zikre değer bir varlık değilken insan, bütün zaman içinde epeyce bir süre mi geçti, insanın üzerinden?

 Ahmet Varol = İnsanın üzerinden, henüz anılmaya değer bir şey olmadan önce uzun dönemden (dehrden) bir süre geçmemiş miydi?

 Ali Bulaç = Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hin) gelip geçti.

 Ali Fikri Yavuz = Gerçekten insan üzerine dehirden öyle bir zaman geçti ki, o vakit insan alınır, (insanlıkla tanınır) bir şey değildi.

 Ali Ünal = İnsanın üzerinden zamanın akışı içinde öyle uzun bir dönem geçti ki, bu dönemde insan, adı anılan, kendisinden söz edilen bir şey değildi.

 Bayraktar Bayraklı = İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? [698][699]

 Bekir Sadak = Insanoglu, var edilip bahse deger bir sey olana kadar, suphesiz, uzun bir zaman gecmemis midir?

 Celal Yıldırım = İnsan üzerine zamandan öyle bir dönem gelip geçti ki, o anılmaya değer bir şey değildi.

 Cemal Külünkoğlu = Gerçekten insan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.

 Diyanet İşleri (eski) = İnsanoğlu, var edilip bahse değer bir şey olana kadar, şüphesiz, uzun bir zaman geçmemiş midir?

 Diyanet Vakfi = İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?

 Edip Yüksel = İnsanın üzerinden, kendisinin anılmaya değer bir şey olmadığı bir zaman periyodu geçmemiş midir?

 Elmalılı Hamdi Yazır = Fil'hakîka geldi insan üzerine dehirden bir müddet o anılır bir şey olmadı

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Gerçekten insan üzerinden öyle uzun bir süre gelip geçti ki o anılmaya değer bir şey bile değildi?!

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Gerçekten insan üzerine dehirden (zamandan) öyle bir müddet geldi ki o zaman o, anılmaya değer bir şey değildi.

 Gültekin Onan = Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hin) gelip geçti.

 Harun Yıldırım = İnsanın üzerinden, kendisi anılmaya değer bir şey olmadığı, uzun bir süre geçmedi mi?

 Hasan Basri Çantay = İnsanın üzerine uzun devirden öyle bir zaman gel (ib geç) di ki (o vakit) o, anılmıya değer bir şey bile değildi.

 Hayrat Neşriyat = Gerçekten insan üzerine, o uzun devirden öyle bir zaman geçti ki (o, henüz) anılan bir şey değildi.

 İbni Kesir = İnsanın üzerinden, dehrden bir zaman geçmiştir ki o, henüz anılmaya değer bir şey bile değildi.

 Kadri Çelik = İnsanın üzerinden, henüz anılmaya değer (belli) bir şey olmadığı uzun bir süre gelip geçmedi mi?

 Muhammed Esed = İnsan(ın tarih sahnesinde görünmesin)den önceki dönem, sonsuz bir zaman kesitinden ibaret (değil) midir; insanın henüz dikkate değer bir varlık olmadığı (bir zaman kesiti)?

 Mustafa İslamoğlu = İnsanın üzerinden, o tarih sahnesine çıkıncaya (kadar), tüm zamanlar içinden belirsiz ve uzun bir süre geçmemiş miydi (ki), henüz o (bu süre zarfında) anılmaya değer bir varlık bile değildi?

 Ömer Nasuhi Bilmen = (1-3) Muhakkak insan üzerine gayri mahdut zamandan bir mahdut zaman gelmiştir ki, (o zaman da bilinip) yâdolunmuş bir şey olmamıştı. Şüphe yok ki, Biz insanı karışık bir damla sudan yarattık, onu imtihan ediyoruz. İmdi onu işitici, görücü kıldık. Muhakkak ki, Biz ona hidâyet yolunu gösterdik, gerek şükredici ve gerek nankör olsun.

 Ömer Öngüt = İnsan anılmaya değer bir şey olana kadar, üzerinden uzun bir zaman geçmemiş midir?

 Şaban Piriş = İnsan, adı anılmaya değer bir şey olana kadar, üzerinden uzun bir süre geçmedi mi?

 Sadık Türkmen = Insanin üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun bir süre (beşyüzbin yıl veya daha fazlası) geçmedi mi?

 Seyyid Kutub = İnsan, anılmaya değer bir varlık olmadan önce uzun yıllar geçti, öyle değil mi?

 Suat Yıldırım = Dehrin akışı içinde öyle zaman geçti ki, o dönemde, insanın adı bile anılmazdı.

 Süleyman Ateş = İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?

 Tefhim-ul Kuran = Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hîn) gelip geçti.

 Ümit Şimşek = Zamandan öyle bir an geçti ki insanın üzerinden, o vakit adı anılmaya bile değmez birşeydi.

 Yaşar Nuri Öztürk = İnsan üzerinden, henüz anılan bir şey olmadığı bir süre geçmedi mi zamandan?

 İskender Ali Mihr = İnsanın üzerinden, henüz “anılmaya değer bir şey” değilken,(anılmaya değer bir varlık olana kadar) uzun bir zaman geçmedi mi? (ilk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden,anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre)

 İlyas Yorulmaz = İnsan henüz anılmaya değer bir şey değilken, o zamandan bir bölümünün haberi gelmedi mi?