Sonraki Ayet  
27. Sûre Neml/1

 طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ

  Tâ sîn, tilke âyâtul kur’âni ve kitâbin mubîn(mubînin).

Kelime Karşılaştırma
tâ sîn : tâ sîn
tilke : bu, bunlar
âyâtu : âyetler
el kur’âni : Kur’ân-ı Kerim
ve kitâbin : ve kitap
mubînin : apaçık
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Tâ-Sîn. Bunlar Kur’an’ın, apaçık bir kitabın âyetleridir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Tâ sîn, bunlardır Kur'ân'ın, gerçekle bâtılı açıklayan kitabın âyetleri.

 Abdullah Parlıyan = Tâ, Sin. Bu sana Kur'an'ın ve pek açıkça beyan eden bir kitabın âyetleridir.

 Adem Uğur = Tâ. Sîn. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık Kitab'ın âyetleridir.

 Ahmed Hulusi = Tâ Sîn. Bunlar, Kur’an’ın va apaçık kitabın ayetleridir.

 Ahmet Tekin = Tâ. Sîn. Bunlar, Allah, insan, kâinat ilişkilerini ve ilâhî düzeni açıklayan Kur ân’ın ve açık seçik mükemmel, kutsal kitabın âyetleridir.

 Ahmet Varol = Ta. Sin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık Kitab'ın ayetleridir.

 Ali Bulaç = Tâ sîn. Şunlar Kur’ân’ın ve gerçekleri açıklayan kitabın âyetleridir.

 Ali Fikri Yavuz = Tâ, Sîn. Şu sûre, Kur’an’ın ve helâl ile haramı açıklayan kitabın âyetleridir.

 Ali Ünal = TâSîn. (Sûreye dahil olarak gelecek bütün) bu sözler, (hem okunur hem yazılır metinler olarak) Kur’ân’ın, gerçeği açıklayan ve Allah’tan olduğu apaçık bir Kitab’ın âyetleridir.

 Bayraktar Bayraklı = Tâ, sîn. Bunlar, Kur'ân'ın ve apaçık bir kitabın âyetleridir.[387]

 Bekir Sadak = Ta, Sin, Bunlar Kuran'in, Kitabi mubinin ayetleridir.

 Celal Yıldırım = Tâ-Sîn. Bu, Kur'ân'ın ve (hakkı, doğruyu) açıklayan kitabın âyetleridir.

 Cemal Külünkoğlu = Ta, sin. Bu (okuna)nlar Kur'an'ın ve (hakikatleri) apaçık (bildiren) Kitab'ın ayetleridir.

 Diyanet İşleri (eski) = Ta, Sin, Bunlar Kuran'ın, Kitab-ı Mübin'in ayetleridir.

 Diyanet Vakfi = Tâ. Sîn. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir Kitab'ın âyetleridir.

 Edip Yüksel = TT.S. Bu (harfler) Kuran'ın, apaçık bir kitabın mucizeleridir.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Ta, Sin, bunlar sana Kur'anın ve mübîn bir kitabın âyetleri

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Ta, Sin. Bunlar sana Kuran'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir,

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Tâ, Sîn. Bunlar sana, Kur'ân'ın ve apaçık bir kitabın âyetleridir.

 Gültekin Onan = Ta, sin. Bunlar Kuran'ın ve apaçık olan kitabın ayetleridir.

 Harun Yıldırım = Tâ. Sîn. Bunlar Kur'an'ın, (gerçekleri) açıklayan Kitab'ın âyetleridir.

 Hasan Basri Çantay = Taa, Sîn. Bunlar Kur'ânın, (hak ile baatılı) apaçık gösteren bir kitabın âyetleridir.

 Hayrat Neşriyat = Tâ, Sîn. Bunlar Kur’ân’ın ve (hak ile bâtılı) apaçık beyân eden bir Kitâb’ın âyetleridir.

 İbni Kesir = Ta, Sin. Bunlar; Kur'an'ın ve apaçık kitabın ayetleridir

 Kadri Çelik = Ta, Sin. Bunlar, Kur'an'ın ve apaçık olan kitabın ayetleridir.

 Muhammed Esed = Ta-Sin. Bunlar Kuran'ın, özünde açık olan ve gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan ilahi kitabın mesajlarıdır:

 Mustafa İslamoğlu = Ta-Sin! Bunlar Kur'an'ın, yani açık ve açıklayıcı olan ilahi kelamın ayetleridir.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Tâ, Sin. Bu sana Kur'an'ın ve pek açıkça beyan eden bir kitabın âyetleridir.

 Ömer Öngüt = Tâ. Sîn. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık Kitab'ın âyetleridir.

 Şaban Piriş = Tâ Sîn. Bunlar, Kur’an’ın va apaçık kitabın ayetleridir.

 Sadık Türkmen = Ta. sin. BUNLAR Kur’an’ın ve kainatın gerçekleridir.

 Seyyid Kutub = Ta sin, bunlar Kur'an'ın, açık anlamlı kitabın ayetleridir.

 Suat Yıldırım = Tâ sîn. Şunlar Kur’ân’ın ve gerçekleri açıklayan kitabın âyetleridir.

 Süleyman Ateş = Tâ sin. Şunlar Kur'ân'ın ve apaçık bir Kitabın âyetleridir.

 Tefhim-ul Kuran = Tâ,sîn. Bunlar, Kur'an'ın ve apaçık olan Kitabın ayetleridir.

 Ümit Şimşek = Tâ sîn. Bunlar Kur'ân'ın ve apaçık bir kitabın âyetleridir.

 Yaşar Nuri Öztürk = Tâ, Sîn. İşte bunlar Kur'an'ın ve açık seçik beyanda bulunan Kitap'ın ayetleridir.

 İskender Ali Mihr = Tâ, Sîn. Bunlar, apaçık bir Kitap olan Kur’ân’ın Âyetleri’dir.

 İlyas Yorulmaz = Ta-Sin. Bu apaçık bir kitap olan Kur’an’ın ayetleridir.