Sonraki Ayet  
100. Sûre Âdiyât/1

 وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا

  Vel âdiyâti dabhâ(dabhan).

Kelime Karşılaştırma
ve : andolsun
el âdiyâti : koşanlar
dabhan : nefes nefese
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (1-6) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Andolsun soluya soluya koşanlara.

 Abdullah Parlıyan = Soluk soluğa koşanlara,

 Adem Uğur = Harıl harıl koşanlara,

 Ahmed Hulusi = Andolsun o nefesleri zorlanarak (dünyalık biriktirmek için) koşan (azgın atlara benzer insanlara),

 Ahmet Tekin = Andolsun, dörtnala düşman üzerine, savaşa giden süvarilere, çatlarcasına, soluk soluğa koşarak hücum eden atlara!

 Ahmet Varol = Andolsun nefesleriyle ses çıkararak soluk soluğa koşan (at)lara,

 Ali Bulaç = Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

 Ali Fikri Yavuz = And olsun, soluyarak koşanlara (gazilerin atlarına),

 Ali Ünal = Yemin olsun gazilerin atlarına nefes nefese koşan,

 Bayraktar Bayraklı = Öfkesinden dolayı soluk soluğa kalan düşmanlara,[793]

 Bekir Sadak = And olsun Allah yolunda kostukca kosanlara;

 Celal Yıldırım = Harıl harıl, nefes nefese boyunlarını uzatarak koşan atlara (veya hac cihetine yönelen develere),

 Cemal Külünkoğlu = (1-5) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak tırnaklarıyla kıvılcımlar saçan, sabah erkenden baskın yapan ve orada tozu dumana katarak düşman topluluğunun içine dalan atlara andolsun ki,

 Diyanet İşleri (eski) = And olsun Allah yolunda koştukça koşanlara;

 Diyanet Vakfi = (1-8) Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.

 Edip Yüksel = Andolsun soluyarak aşanlara,

 Elmalılı Hamdi Yazır = O harıl harıl koşular koşan

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Andolsun o harıl harıl koşular koşanlara,

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = O harıl harıl (savaşa) koşanlara,

 Gültekin Onan = Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

 Harun Yıldırım = Andolsun harıl harıl koşanlara,

 Hasan Basri Çantay = Andolsun o harıl harıl koşan (at) lara,

 Hayrat Neşriyat = Yemîn olsun (Allah yolunda) harıl harıl koşanlara (âdiyât’a)!

 İbni Kesir = Andolsun; o koştukça koşanlara,

 Kadri Çelik = Andolsun soluk soluğa koşanlara.

 Muhammed Esed = Ooo! Nefes nefese koşan binek atları,

 Mustafa İslamoğlu = Yazıklar olsun (vahye) dinmez bir hınçla saldıranlara,

 Ömer Nasuhi Bilmen = (1-2) Andolsun o hızlı hızlı koşanlara. Sonra o çarparak ateş saçanlara.

 Ömer Öngüt = Andolsun o koştukça koşanlara!

 Şaban Piriş = Andolsun, soluya soluya koşanlara ..

 Sadık Türkmen = Ant olsun, o nefes nefese koşanlara,

 Seyyid Kutub = Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara,

 Suat Yıldırım = Gazilerin nefes nefese koşan,

 Süleyman Ateş = Andolsun nefesleriyle (güp güp) ses çıkararak koşan (at)lara,

 Tefhim-ul Kuran = Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

 Ümit Şimşek = And olsun nefes nefese koşanlara,

 Yaşar Nuri Öztürk = Yemin olsun soluyuşlarıyla ses çıkararak koşanlara/nefes nefese saldıranlara,

 İskender Ali Mihr = Nefes nefese koşanlara andolsun.

 İlyas Yorulmaz = Soluk soluğa koşan atlara.